மின்னஞ்சல்:
dclchn@tn.nic.in

தொலைபேசி
+91 44 28524791
+91 44 28524765

தொலைநகல்
+91 44 28410520

முகவரி : TN சிறப்பு நூலகங்கள்,
LLA கட்டிடம்,
மௌண்ட்ரோடு ,
சென்னை, தமிழ்நாடு, 600006